Foto .................................................................................. Peter Kirs
       
B-foto ...................................................................... Ola Hörnström
      John Lindqvist
       
      Zoltan Kirs
       
Regi assistent ....................................................... John Lindqvist
       
Klippning ......................................................................... Peter Kirs
       
Rekvisitör ............................................................... Rosie Löfgren
    Bernhard Larsson
       
      Peter Kirs
       
Smink ......................................................................... Hanna Björk
    Åsa-Helena Borkestrand
       
       
       
Ljud design .......................................................... Micke Kindberg
       
Kompletterings ljud ............................................. Jamal Aboudar
       
Manus ............................................................................. Peter Kirs
       
Förtext ...................................................................... Henric Brandt
       
Eftertext .................................................................. Göran Larsson
       
Scripta ................................................... Åsa-Helena Borkestrand
      Peter Kirs
       
Digitala effekter ................................................ Anders Bergström
       
Praktiska effekter ................................................... Bengt Olsson
      Roger Forsblom
       
Blue screen ................................................................... Peter Kirs
       
Efterbearbetning .................................................................. STOP
       
Fordon .............................................................. Sven Borkestrand
      Peter Björnström
       
      Peter Gyllner
       
Musik ................................................................... Karim El alaoui
      ADJUSTED
       
      Peter Kirs
       
Extra tack till ....................................................... Länsförsäkringar
      Ungerska föreningen
       
      www.56o7.se
       

Inspelad i Stockholmsstad, Danderyd, Gålö samt Tyresta nationalpark

 

Kamerautrustning: Sony digital 8 / 3CCD DV CAM

 

Reel 74 Vision All rights reserved: Reel 74 vision, 2009

 

www. Reel 74 vision.com