Story

In the wilderness of northern Sweden a group of city slicker friends will come face to face with torture and death. In one single weekend, frightening, deadly events will turn their fun-filled vacation to a nightmare of blood and violence.The group gets unexpected help from a small military unit on a mission in the area but will that be enough to stay alive? The enemy are greater in numbers, well armed, knows the terrain well and has no intension to let any the hunted out of the wilderness alive.

 

I den norrländska vildmarken kommer fyra vänner från storstan att ställas öga mot öga med tortyr och död. Vad som börjar som en trevlig semester slutar med en grym katt och råtta lek mot en grupp hänsynslösa mördare från öst Europa med ett okänt motiv. Situationen ändras dock när de får oväntad hjälp av en mindre militär enhet på uppdrag i området. Fienden är där emot större i antal, känner till terrängen väl och har inte för avsikt att släppa någon av de jagade levande ut ur skogarna.